cv

Vi behöver ändra våra levnadsmönster för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Rebecka drivs av utmaningen att hitta synergier mellan social hållbarhet och ekologiska samband i en allt tätare stad. Hon har tidigare arbetat med visionära arkitekturprojekt med tydligt hållbarhetsfokus. Ett exempel är hennes examensprojekt Urban Farm Center i Londonstadsdelen Peckham – som blev nominerat till RIBA’s President’s Medals Student Awards, 2013. Rebecka har en kandidatexamen från St. Martins i London och en master från KTH i Stockholm. Hon har även studerat konst vid Konstskolan och Nyckelviksskolan i Stockholm.


/_cv